بررسی برنامه موشک‌های بالستیک ایران و فعالیت‌های سپاه در مجلس نمایندگان آمریکا

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در امور خاورمیانه و تروریسم چهارشنبه در جلسه ای که با شرکت کارشناسان تشکیل داد بطور ویژه به بررسی برنامه موشک‌های بالستیک تحریم‌ها و فعالیت‌های سپاه پاسداران ایران پرداخت. گزارش شهلا آراسته