بحث درباره توافق هسته‌ای ایران در کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اجلاس امروز کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور خاورمیانه و شمال آفریقا به بحث در مورد توافق اتمی ایران با جامعه بین الملل، و نحوه بهبود این توافق اختصاص داشت. گزارش هوشمند میرفخرائی