نشسته کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با موضوع فشاراقتصادی و تحریم، یک اهرم امنیت ملی

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امروز با حضور پنلی از کارشناسان فشاراقتصادی و تحریم را بعنوان یک اهرم امنیت ملی مورد بررسی قرار داد.