نشست «وضعیت شرم آور حقوق بشر در ایران» در مجلس نمایندگان آمریکا

08 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا ۵شنبه در جلسه ای تحت عنوان "وضعیت شرم آور حقوق بشر در ایران" توضیحات چند صاحب نظر حقوق بشر و فعال سیاسی را شنید. گزارش شهلا آراسته گزارش شهلا آراسته