وزیر دفاع آمریکا: برنامه موشکی ایران نگران کننده است

14 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا امروز برای ارزیابی بودجه دفاعی آمریکا و تقاضای رییس جمهوری آمریکا در مورد افزایش این بودجه تشکیل جلسه داد و توضیحات وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا را شنید. گزارش شهلا آراسته