طرح «شفافیت دارائی کادر رهبری ایران» شامل ثروت کدام مقامات تهران می‌شود

23 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرح موسوم به شفافیت ثروت رهبران جمهوری اسلامی ایران، در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا به تصویب رسید. گزارش شهلا آراسته