برابری در برابر قانون

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین رییسی - حقوقدان و استاد میهمان دانشگاه اوتاوا: در دنیای امروز مسئله جرم سیاسی به صورت ویژه دیگر مفهوم ندارد بلکه آنچه مورد نظر است، برابری همگانی در برابر قانون است.