تغییر سیاست بریتانیا در سوریه

25 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین رسام – مشاور ارشد پیشین وزارت خارجه بریتانیا در امور ایران: سیاست نادرست پیشین بریتانیا در سوریه که زمینه ساز سوء استفاده داعش از خلاء قدرت در منطقه شد و موج گسترده پناهجویان سوری دولت بریتانیا را وادار به تغییر سیاست خود در منطقه کرد.