"از اصفهان تا ارواین" و معرفی موسیقی ایران به جامعه آمریکا

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین عمومی،نوازنده برجسته نی،از معدود استادان ایرانی است که سالها در معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا، به تدریس ردیف‌های موسیقی و ترویج فرهنگ ایرانی مشغول است.مستند "از اصفهان تا ارواین" ساخته حسام عابدینی، روایتگر بخشی از تلاش‌های او برای آشنایی نسل جوان آمریکا با میراث غنی موسیقی و فرهنگ ایرانی است.