حسین محب اهری در اعتراض به لغو بیمه، درمان سرطان خود را قطع کرد

20 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محب اهری به صدای آمریکا گفت که با لغو بیمه تکمیلی هنرمندان، تنها به کمک قرص های مسکن میتواند بیماری سرطان را تحمل کند.