حسین کوه کن یا فرهاد دوم کرمانشاه درگذشت

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبر ها از ایران حاکی از درگذشت حسین کوهکن معروف به فرهاد ثانی است. ایرانیان حسین کوهکن با نام اصلی حسین عثمانی را با آثاری که بر روی کوههای سنگی در استان کرمانشاه به جای گذاشت می شناسند. گزارش شپول عباسی