احترام به آزادی عقیده و مذهب

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین خرم – نماینده ایالت واشنگتن در کنوانسیون ملی حزب جمهوریخواه: در برنامه حزب جمهوریخواه احترام به آزادی عقیده و مذهب وجود دارد و حضور من بعنوان یک نماینده مسلمان نشانه روشن آن است.