ناتوانی کلینتون برای تصمیم گیری در بحران

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین خرم – نماینده ایالت واشنگتن در کنوانسیون ملی حزب جمهوریخواه: کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی ضعف دیپلماسی خانم کلینتون و نشانگر آن است که وی قدرت تصمیم گیری در مواقع بحرانی را ندارد.