نامسئول بودن بسیج

17 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان – جامعه شناس: نیروهای بسیج را نمی شود از طریق لباسش شناخت چون شبیه مردم لباس می پوشد، پس خشونت هم که می کند مسئولیتی ندارد چون یک شهروند عادی ست که به پشتوانه قدرت دست به خشونت می زند.