تعهد ایران و کاهش مخالفت ها

18 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسین بنایی– استاد روابط بین الملل دانشگاه ایندیانا: محافظه کاران بر این باورند ایران هنوز در پی تسلیحات هسته ای است؛ اما با گذشت و عملکرد ایران، این امکان تقویت می شود که حتا یک رئیس جمهوری محافظه کار آمریکا در آینده نیز به توافق پایبند بماند.