اشاره «هوشمند میرفخرایی» به جزئیات تحریم های جدید شورای امنیت علیه کره شمالی

21 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تنگتر کردن حلقه تحریم های اقتصادی در مورد کره شمالی تصمیم گرفت.در این قطعنامه که روز گذشته و به اتفاق آراء به تصویب رسید، "ضمن تحریم کامل صادرات محصولات نساجی کره شمالی، واردات مشتقات تصفیه شده نفت" به این کشور نیز محدود شد.