اشاره «هوشمند میرفخرایی» به جزئیات تحریم های جدید شورای امنیت علیه کره شمالی

21 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تنگتر کردن حلقه تحریم های اقتصادی در مورد کره شمالی تصمیم گرفت.در این قطعنامه که روز گذشته و به اتفاق آراء به تصویب رسید، "ضمن تحریم کامل صادرات محصولات نساجی کره شمالی، واردات مشتقات تصفیه شده نفت" به این کشور نیز محدود شد.