دلایل برسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل در گفت وگو با هوشمند میرفخرایی

18 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل نیز نظیر هر کشور دیگری ازحق انتخاب پایتخت برخوردار است.گزارش هوشمند میرفخرائی