افغانستان در انتظار انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی

11 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت افغانستان می گوید، انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی در آن کشور برای آبان ماه برنامه ریزی شده است. اما برخی از دیپلمات های غربی معتقدند دولت مستقر در کابل از لحاظ سازمانی و امنیتی توانائی برگزاری رای گیری سراسری در سال جاری را ندارد.