بررسی چالش های پیش روی مایک پمپئو در گفت و گو با هوشمند میرفخرایی

15 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمترین چالش های بین المللی مایک پمپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا در گفت و گو با هوشمند میرفخرایی