برایان هوک به مناسبت روز جهانی آب: سوء مدیریت رژیم ایران منابع آب کشور را نابود کرد

03 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران،به مناسبت روز جهانی آب، از وضعیت محیط زیست و مدیریت منابع آبی در ایران انتقاد کرد.