گزارش گیتا آرین از سخنان مقام ارشد وزارت خارجه درباره سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی

11 تیر 1397