اعتراضات گسترده عليه دولت چين در هنگ کنگ

06 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنگ کنگ اين روز ها صحنه حرکت های اعتراضی گسترده عليه دولت چين است. رییس دولت هنگ کنگ در واکنش به اعتراضات روز افزون و تحصن های پياپی مردم وعده داده است به گفت و گو با دولت چين برای انجام اصلاحات در ساختار انتخاباتی هنگ کنگ ادامه دهد. موج اعتراضات اخير زمانی در هنگ کنگ آغاز شد که دولت چين با وجود وعده های پی در پی اعلام کرد در انتخابات رهبری سال ۲۰۱۷، نامزدها بايد با تأييد دولت چين در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند.