جنبش دموکراسی خواهی، بار دیگر در هنگ کنگ اوج گرفت

08 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوشنبه ده ها هزار نفر که اکثر آنها را جوانان و دانشجویان تشکیل می دادند، در مرکز هنگ کنگ تظاهرات کردند، و تنش میان آنها با پلیس ضد شورش افزایش یافت.این تظاهرات در اعتراض به اقدام چین برای تعیین کمیته ای جهت تعیین صلاحیت نامزدهای احراز پست فرمانداری هنگ کنگ انجام شده است.