معترضان خواستار کناره‌گیری رئیس اجرایی هنگ کنگ شدند

09 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شعار اعتراضات هنگ کنگ از روز، چهارشنبه مهلتی که برای پاسخگويی دولت محلی به درخواست های مخالفان دولت چين و جنبش موسوم به اشغال مرکزی تعيين شده بود، تغيير کرد.