معترضان هنگ کنگ تهدید به بازداشت شدند

20 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک مقام بلندپایه هنگ کنگ به دانش جویان و مخالفان معترض طرفدار دموکراسی هشدار داد و ازآنان خواست به اعتراضهای خیابانی خاتمه دهند و گرنه بازداشت خواهند شد.