جنبش دموکراسی خواهی، بار دیگر در هنگ کنگ اوج گرفت

07 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس ضد شورش هنگ کنگ برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، که اکثر آنها دانشجو هستند، از گاز اشک آور استفاده کرد. این تظاهرات در اعتراض به اقدام چین برای تعیین کمیته ای جهت تعیین صلاحیت نامزدهای احراز پست فرمانداری هنگ کنگ انجام شده است. اما مقام های رسمی هنگ کنگ از معترضان خواسته اند، آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات گوش ندهند. گزارش از روزیتا ایراندوست.