حمايت ايالات متحده از خواست های مردم هنگ کنگ

09 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران جنبش دانشجويی هنگ کنگ هشدار داده اند چنانچه رئيس دولت محلی تا آخر وقت پنجشنبه فردا از مقام خود کنار نرود، با اشغال دواير مهم دولتی بر دامنۀ اعتراضاتشان خواهند افزود. همزمان تايوان نيز به نشانه همبستگی با خواست های دموکراتيک مردم هنگ کنگ، امروز صحنه تظاهرات چند هزار نفری بود.