حزب کمونیست چین: اعتراضات هنگ کنگ محکوم به شکست است

11 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روز هفتم اعتراضها در هنگ کنگ پلیس ناچار به دخالت شد. جمعه میان دموکراسی خواهان و شهروندان مخالف آنها درگیری رخ داد. صدها طرفدار حزب کمونیست به محل تجمع تظاهرکنندگان در یک مرکز خرید پر رفت و آمد حمله کردند و چادرهای سرپناه و شعارهای نصب شده را برهم ریختند.