معترضان در هنگ کنگ با پلیس ضدشورش درگیر شدند

28 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرکنندگان هنگ کنگی سحرگاه چهارشنبه با چوب و میله های آهن به ساختمان شورای قانونگزاری حمله کردند، و پلیس نیز با استفاده از گاز اشگ آور آنان را متفرق کرد.