ادامه درگیری ها میان معترضان و پلیس ضدشورش در هنگ کنگ

10 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با بازگشت جنبش دانشجويی موسوم به "اشغال" در نقاط حساس هنگ کنگ، مناسبات ديپلماتيک چين و بريتانيا، پس از ۳۰ سال در سايه تنش قرار دارد. در درگيری های امروز پليس ضد شورش و طرفداران جنبش دانشجويی هنگ کنگ چندين نفر زخمی شدند.