اختلال در ارسال کمک های بشردوستانه به حمص

20 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله به کاروان حامل غذا و دارو به شهر قدیمی حمص در سوریه ارسال کمک های بشردوستانه به این منطقه جنگ زده را مختل کرد. با این حال، سازمان ملل به عملیات ارسال کمک و خروج شهروندان غیرنظامی از حمص، ادامه می دهد. گزارش از مهدی آرمی.