قراردادهای جدید نفتی ایران الگوبرداری از عراق

12 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همایون فلک شاهی – کارشناس انرژی: قراردادهای قبلی نفتی ایران معروف به «بیع متقابل» که کوتاه مدت بود برای شرکتهای بین المللی نفتی سودآور نبود برای همین وزارت نفت ایران قراردادهای نفتی عراق کنونی را الگو قرارداده و متنی به نام «آی پی سی» تهیه کرده است.