بیانیه پارلمان اسرائیل درباره تنوع جمعیتی یهودیان و عرب‌های ساکن سرزمین مقدس

07 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارلمان اسراییل روزِ دوشنبه در بیانیه ای به آمار جمعیت ساکن در مناطق اسرائیلی اشاره کرد و تعداد ساکنان یهودی و عرب ساکن در سرزمین مقدس، یعنی مناطقی بینِ دریای مدیترانه و رود اردن را تقریبا برابر اعلام کرد.