کمک به شش هزار یهودی در جنگ جهانی دوم؛ شیندلر ژاپنی

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درتابستان سال ۱۹۴۰، یک دیپلمات ژاپنی سرنوشت بسیاری از خانواده های درگیر جنگ جهانی دوم را عمیقا تغییر داد. کین فرابا گزارشی از تجدید دیدار دو خانواده که هیچ گونه اشتراک فرهنگی، زبانی، ملیتی ندارند تهیه کرده، که یادگار یک اقدام کوچکی است که جان هزارن تن را نجات داد.