بازماندگان هولوکاست پس از ۷۴ سال خواستار یادآوری دوباره آن جنایت ها هستند

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از گذشت ۷۴ سال از هولوکاست، بازماندگان جنایات آلمان نازی علیه یهودیان می گویند که این رویداد نباید به فراموشی سپرده شود.