نشست های موزه هولوکاست برای سوال از رهبران ایران که چرا هولوکاست را انکار می کنید

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن نیز با برگزاری جلسات بحث و گفتگو به دنبال به چالش کشیدن رهبران ایران از سوی جوامعه بین المللی در رابطه با انکار هولوکاست است.