از انکار هولوکاست شنیده اید؟ این گزارش را ببینید تا نظرتان عوض شود

09 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه لس آنجلس میزبان نمایشگاهی است که تصاویر و فیلم های ضبط شده در طول ظلم و ستم آلمان نازی نسبت به یهودیان و بعد آزاد سازی اردوگاه های کار اجباری را مو به مو و با جزئیات نشان می دهند.