سفر رئيس جمهوری فرانسه به واشنگتن

21 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای یک دیدار رسمی به واشنگتن آمده است، دیداری که در چارچوب روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور و تجدید بیشتر این روابط متمرکز شده است. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه مشترکاً در مقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست و لوموند منتشر شد؛ به موارد مهم سیاسی و اقتصادی مورد توجه خود اشاره کردند. گزارش از پریچهر فرزام.