نگاه جواهرسازان حاضر در نمایشگاه هنگ کنگ به آینده صنعت جواهرسازی

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به هنگ کنگ محل برگزاری نمایشگاه بین المللی جواهر و سنگ های قیمتی سفر می کنیم تا با عقیده ی جواهرسازان در باره ی آینده صنعت جواهرسازی آشنا بشویم.