هنرمندان خانه‌نشین و تبعیدی

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل خانه‌نشینی هنرمندانی مثل ناصر ملک مطیعی و در تبعید بودن امثال بهروز وثوقی چیست؟ آیا شهروندان و سایر هنرمندان از همه ظرفیت‌ها در مقابل محرومیت و ممنوعیت حضور آنها استفاده کرده‌اند؟