همزمان با اختلاف دولت و مجلس؛ نرخ بیکاری: سی درصد

23 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه این روزها دولت و مجلس ایران برسر استخدام چندصد هزار نفر اختلاف دارند، نرخ بیکاری در برخی استانهای ایران به سی درصد رسیده است. یک نماینده مجلس از کرمانشاه با اعلام نرخ بیکاری سی درصد در این استان تایید کرده که حداقل پنج استان دیگر، وضعیتی مشابه دارند. گزارش آرش سیگارچی: