حمید یک دانشجوی ایرانی که قصد مهاجرت دارد

24 تیر 1395
بشنوید
حمید یک دانشجوی ایرانی که قصد مهاجرت دارد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید یک دانشجوی حدود سی ساله است که نبود بستر مناسب برای انجام امور تحقیقاتی را دلیلی برای مهاجرت خود عنوان می کند.