حمید یک دانشجوی ایرانی که قصد مهاجرت دارد

24 تیر 1395
بشنوید
حمید یک دانشجوی ایرانی که قصد مهاجرت دارد
آغاز این برنامه در ساعت: 11:48 بعد از ظهر
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

حمید یک دانشجوی حدود سی ساله است که نبود بستر مناسب برای انجام امور تحقیقاتی را دلیلی برای مهاجرت خود عنوان می کند.