حمید بقایی پس از آزادی از زندان به قید وثیقه،

05 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا حمید بقایی و محمود احمدی‌نژاد هم به سرنوشت سایر مقامات سابق جمهوری اسلامی دچار می‌شوند؟ آنها به چه چیزی اعتراض دارند؟ حمید بقایی پس از آزادی از زندان به قید وثیقه، انتقادهای تندی را متوجه قوه قضائیه کرده است.