حمله طالبان به خارجيان در کابل

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های افغان می گویند دستکم 21 نفر در جریان حمله مردان مسلح به یک رستوران لبنانی در کابل کشته شدند. در خبر آمده است، ۲ آمريکايی، ۲ شهروند بريتانيا، ۴ کانادايی و يک مقام ارشد صندوق بين المللی پول از لبنان در ميان کشته شدگان هستند. چهار نفر از کشته شدگان، از کارکنان سازمان ملل متحد بوده که مليت آنها مشخص نشده است. طالبان، مسئولیت اين حمله را به عهده گرفته است.