حمله معترضان مخالف حکومت به دفتر اخوان المسلمین در قاهره

10 تیر 1392