حمله مسلحانه به یک مرغداری

07 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله مسلحانه به یک مرغداری ، عنوان این خبر بیشتر به یک شوخی شباهت دارد ، اما این خبر واقعیست . همکارم احمد باطبی گزارشی دراین مورد تهیه کرده که با هم میبینیم .