حمله گروه های فشار به سخنرانی ها و تجمع های قانونی

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هفته های اخیر که بحث حضور جناح های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی داغ تر شده حمله به سخنرانی ها نیز شدت گرفته است. در حالی که نیروهای امنیتی و انتظامی هنوز واکنش جدی نشان نداده اند. به نظر شما چرا دولت توان برخورد با این گروه ها را ندارد؟ این گروه ها از کجا فرمانی می گیرند؟