حمله دفاعی نیروی هوایی آمریکا به جنگجویان طالبان در افغانستان و آمادگی برای خروج سربازان

14 اسفند 1398