حمله بوکوحرام به شهری در شمال نیجریه

18 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیم آن می رود که در حمله شبه نظامیان به شهری در شمال نیجریه، صدها نفر کشته شده باشند. به گفته مقام های نیجریه، شبه نظامیان بوکو حرام، در حمله به شهر «گامبِ رون گالا» نزدیک مرز با کامرون، بسیاری از خانه ها و فروشگاه ها را نیز آتش زده اند. گزارش از حسن سربخشیان.