حمله به دانشگاه ها به بهانه تهاجم فرهنگی

30 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال های اخیر روند حمله به نهاد های آموزش عالی به بهانه های مختلف رو به رشد داشته است. در واقع دانشگاه ها با وجود اخراج استادان و دانشجویان منتقد دولت هنوز در مرکز انتقاد به سر می برند. به نظر شما دلیل مخالفت با دانشگاه ها چیست؟